Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sprzedający informuje, że, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta jest MEDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K mająca swoją siedzibę prowadzenia działalności w Polsce, zarejestrowaną we właściwym rejestrze pod numerem KRS 0000471876, z adresem przy NAWOJKI, nr 6, lok. 9, miejscowość. KRAKÓW, kod 30-072, poczta KRAKÓW kraj POLSKA (w dalszej części "Medex"),
e-mail: biuro@medex.krakow.pl  nr telefonu: (12) 626 36 69 , nr fax: (12) 626-36-70

Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie się odbywać w celu realizacji sprzedaży internetowej wyłącznie towarów zindywidualizowanych poprzez zorganizowany Sklep  za pośrednictwem sieci Internet, tj. strony internetowej  www.medex.krakow.pl.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 3 lat od daty złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.medex.krakow.pl..  Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.medex.krakow.pl..

Informujemy, iż dane osobowe Klienta nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj