Regulamin

Niniejszy Regulamin jest skierowany wyłącznie do podmiotów z którymi Medex współpracuje na zasadach stałej współpracy , gdyż zgodnie z art. 63c ust.1 ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) przedsiębiorca zajmujący się obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych nie może:

 

1. Różnicować cen tych leków lub wyrobów medycznych w umowach z hurtowniamifarmaceutycznymi, w tym także stosować uciążliwych lub niejednolitych warunków tych umów.

 

2. Uzależniać zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez hurtownię farmaceutyczną innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy.

 

  Powyższe zastrzeżenia, zgodnie z zgodnie z art. 63c ust.3 ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172)stosuje się do umów zawieranych pomiędzy podmiotem realizującym zaopatrzenie w zakresie środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi dostawcom tych środków i wyrobów.

  Koszyk  

  Brak produktów

  Wysyłka 0,00 zł
  Razem 0,00 zł

  Koszyk Realizuj